การเปลี่ยนและการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

การจำหน่ายสินค้ามีโอกาศที่การสั่งสินค้าของท่านอาจเกิดการผิดพลาดในการจัดส่ง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทางเราสามารถให้ท่าน คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับสินค้า และสภาพสินค้าที่ท่านสั่งมาอยู่ตรงตามรายการดังนี้ค่ะ:

1. สินค้าที่จัดส่งไปอยู่ในสภาพชำรุดและทางเราไม่สามารถหาสินค้าเปลี่ยนหรือทดแทนได้

2. สินค้าที่จัดส่งไปไม่ตรงกับที่ท่านสั่งมา เช่นสี ไซส์ รุ่น ประเภท และจำนวน และทางเราไม่สามารถหาสินค้าเปลี่ยนหรือทดแทนได้

3. สินค้าที่จัดส่งไปเป็นความผิดพลาดจากทางเราโดยตรง มิได้เกิดจากบริษัทขนส่ง หรือบุคคลที่ 3

 

ขั้นตอนการคืนสินค้า

1. เมื่อท่านเห็นว่าสินค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพดังกล่าวไว้ข้างต้น ให้ทางท่านรีบแจ้งกลับมาทางเราอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นไปได้ ทางเราขอรบกวนท่านส่งรูปภาพจุดที่ชำรุดมาให้เราจะช่วยให้ขั้นตอนการแก้ไขรวดเร็วขึ้นค่ะโดยให้ท่านติดต่อมาที่ 075-211-337 หรือ [email protected] ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับสินค้าแล้ว

2. เมื่อท่านได้แจ้งแล้วทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามถึงปัญหาและเพื่อรับการยืนยันจากท่านลูกค้าอีกครั้งว่าสินค้ามีการชำรุดจริง

3. หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ให้ท่านส่งคืนสินค้าด้วยพัสดุลงทะเบียนด่วน (EMS) มาที่: 

     สปอร์ทแมกส์

     25/13-14 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

หมายเหตุ: กรุณาส่งรายละเอียดค่าใช่จ่ายในการจัดส่งและหมายเลข EMS ให้ทางเราด้วยนะค่ะ

4. หลังจากที่เราได้รับสินค้าที่ท่านส่งมาและทำการตรวจสอบแล้ว ทางเราจะเครดิตเงินคืนให้ท่านโดยไม่ติดค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าค่ะ

หมายเหตุ* สินค้าที่ท่านคืนจะต้องอยู่ในสภาพเหมือนตอนที่ท่านรับไปวันแรก กล่าวคือ มีป้ายราคา/สภาพอื่นๆนอกเหนือจากจุดที่ชำรุดเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง สวมใส่ หรือ แก้ไข กล่องสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ที่ไปกับสินค้านั้นๆต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือเหมือนตอนที่ท่านได้รับสินค้า

หมายเหตุ** กรณีที่ท่านได้รับสินค้าไปแล้วเกิน 7 วัน แล้วเพิ่งทราบว่าสินค้ามีปัญหา ท่านจะไม่สามารถคืนสินค้าได้ค่ะ จึงรบกวนให้ท่านตรวจสอบสินค้าให้ดีก่อนการนำไปใช้นะค่ะ อย่างไรก็ดี ทางเรามีทางเลือกให้คือท่านสามารถเปลี่ยน สินค้าได้ค่ะโดยให้ท่านรีบติดต่อเรากลับมาแล้วดำเนินขั้นตอนดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยตรวจสอบให้มันใจว่สินค้าอยู่ในสภาพตามที่แจ้งไว้ข้างต้นนะค่ะ

 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า 

 1. สินค้าที่ท่านสามารถเปลี่ยนได้คือสินค้าที่อยู่ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้:

 • สินค้าที่ซื้อไปไม่สามารถใช้งานได้เพราะไซส์ที่สั่งไปไม่สามารถสวมใส่ได้ (กรณีนี้ท่านจะต้องเสียค่าจัดส่งคืนเองและชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งคืน 20%ของมูลค่าสินค้า/1ชิ้นครับ โดยทางเราจะหักออกจากยอดเงินที่ชำระค่าสินค้านั้นๆครับ)
 • สินค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ และ/หรือ สภาพไม่สมบูรณ์โดยใช้มาตราฐานของสินค้าชนิดเดียวกันเป็นตัววัด (กรณีนี้ท่านไม่ต้องเสียค่าจัดส่งคืนเองและไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งคืน 20% ค่ะ)
 • ท่านไม่พอใจกับสินค้าที่ได้รับอันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัว ต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นๆ (กรณีนี้ท่านจะต้องเสียค่าจัดส่งคืนเองและชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งคืน 20%ของมูลค่าสินค้า/1ชิ้นครับ โดยทางเราจะหักออกจากยอดเงินที่ชำระค่าสินค้านั้นๆครับ)
 • เฉพาะรองเท้าและอุปกรณ์: กรณีที่สินค้านำไปใช้ได้ไม่เกิน 7 วัน แล้วเกิดการชำรุด เสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ถูกประเภท เช่น รองเท้าฟุตบอลนำไปเตะฟุตบอลในสนามฟุตบอลแล้วเกิดปุ่มหลุด หรือ รองเท้าวิ่งนำไปวิ่งในสนามที่มีพื้นผิวสำหรับวิ่งโดยมาตราฐานของประเทศไทยแล้วเกิดชำรุด (กรณีนี้ท่านจะต้องเสียค่าจัดส่งคืนเองแต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งคืน 20%) โดยทางเราจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ กรณีที่หมด ทางเราจะหาสินค้าที่ใกล้เคียงเปลี่ยให้ค่ะ
 • เสื้อผ้าจะไม่สามารถเคลมได้ทุกกรณีค่ะ ยกเว้นเกิดจากความผิดพลาดในตัวสินค้าอันเกิดมาจากโรงงานผู้ผลิตเอง (กรณีนี้ท่านไม่ต้องเสียค่าจัดส่งคืนเองและไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งคืน 20% ค่ะ)
 • นอกจากข้อตกลงข้างต้น สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ส่งไปทุกประการจะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะ
 • สินค้าที่มีตำหนิเพียงเล็กน้อยอันเนื่องมาจากการผลิต จะไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ค่ะ เช่น รอยกาวเพียงเล็กน้อยบนขอบพื้นรองเท้า (ซึ่งเป็นปรกติที่อาจเกิดขึ้นได้จากการผลิตแต่จะลอกออกไปเองหลังการใช้งาน) รอยคราบเล็กน้อยบนพื้นผิวรองเท้าที่สามารถซักล้างออกได้ อย่างไรก้ดี ตำหนิจะถูกนำไปเทียบกับมาตราฐานการผลิตของยี่ห้อนั้นๆในการพิจารณาเปลี่ยน หรือเคลมสินค้าให้นะค่ะ กรณีที่โรงงานผู้ผลิตยอมรับได้ทางเราก็จะส่งเคลมให้ได้ค่ะ (กรณีนี้ท่านไม่ต้องเสียค่าจัดส่งคืนเองและไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งคืน 20% ค่ะ)

2. สินค้าที่ท่านสามารถไม่สามารถเปลี่ยนได้คือสินค้าที่อยู่ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้:

 • สินค้าที่มีการ ปัก/อัดลาย/แก้ไขไป ก่อนส่งโดยความต้องการของลูกค้าเอง จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ถึงแม้จะใช้งานแล้วเพียงไม่กี่วันเกิดการชำรุดก็ตามค่ะ
 • สินค้าที่มีตำหนิเพียงเล็กน้อยอันเนื่องมาจากการผลิต ที่โรงงานผู้ผลิตเป็นผู้ยืนยันคุณภาพมาแล้ว
 • สินค้าที่ท่านนำไปใช้เล่นกีฬาผิดประเภทจากคุณสมบัติของสินค้าที่ซื้อไปเช่น รองเท้าวิ่งนำไปวิ่งในสนามดินหรือเดินป่า รองเท้าฟุตบอลนำไปวิ่งบนถนน รองเท้าวิ่งนำไปปั่นจักรยาน รองเท้าใหม่ นำไปลุยน้ำ แช่น้ำ หรือใส่เล่นกลางฝนเป็นเวลานาน เสื้อผ้าที่ท่านให้คนอื่นยืมใส่แล้วยืดหรือขาด อุปกรณ์รัดร่างกายที่ให้คนอื่นยืมใส่แล้วเกิดการชำรุดไม่เข้าไซส์คุณลูกค้าอีกเป้นต้น
 • สินค้าที่ท่านบำรุงรักษาผิดวิธีเช่น นำรองเท้าใส่ซักในเครื่องซักผ้า เครื่องปั่นแห้ง หารใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดแรงทำความสะอาดแล้วสีลอก จาง หรือมีฤทธิกัดกร่อนสูง
 • การใช้สินค้าที่ซื้อไปอย่างสมบุกสมบันเกินกว่าเหตุเช่นท่านนำรองเท้าวิ่งไปใส่เดินทั้งวันหน้าไซต์งานที่เต็มไปด้วยพิ้นดินแดง แล้วเกิดพื้นรองเท้าหลุด
 • สินค้าที่ท่านซื้อไปเป็นสินค้าที่จัดรายการลดราคาหรือสินค้าจัดรายการทางการตลาด
 • ท่านไม่สามารถคืนสินค้าพร้อมกล่องหรือ บรรจุภัณฑ์ที่ให้ไปของยี้ห้อนั้นๆ
 • สินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนมีอายุหลังจากซื้อไปแล้วเกิน 7 วันในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานแล้วตรวจสอบพบว่ามีตำหนิหรือสภาพไม่สมบูรณ์
 • สินค้าที่ท่านส่งคืนเป็นคนละชนิด/ปลอมแปลง/สลับ กับสินค้าที่ทางเราได้ส่งไปให้ กรณีที่สินค้าที่ท่านสลับคืนมาเป็นสินค้าแท้ เราจะส่งคืนท่านและเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่ะ กรณีที่เป้นของปลอม ทางเราจะส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตนั้นๆดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไปค่ะ
 • สินค้าที่ท่านให้ทางเราเป็นผู้จัดหาให้ และ/หรือ สั่งกับทางบริษัทผู้ผลิตแล้วท่านไม่ต้องการ หรือ ยกเลิก ทางเราจะไม่สามารถรับคืนได้ค่ะ
[profiler]
Memory usage: real: 14155776, emalloc: 13898384
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem